PRAWO
NIEMIECKIE

Specjalistyczna obsługa prawna dla przedsiębiorców w Polsce i w Niemczech

Adwokat Niemcy | Relacje gospodarcze pomiędzy Niemcami a Polską coraz bardziej intensyfikują się nie tylko dzięki sąsiedztwu geograficznemu. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 dynamicznie rozwinął się handel pomiędzy obydwoma krajami. Niemcy są od wielu lat najważniejszym partnerem handlowym Polski, jak również jej znaczenie stale rośnie dla niemieckiej gospodarki. Dla niemieckich przedsiębiorców Polska jest atrakcyjnym miejscem produkcji i inwestycji. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy aktywniej działają na niemieckim rynku.

Niemiecki Adwokat w Polsce | Przewidując wcześniej ten rozwój, już w roku 1996 otworzyliśmy biuro w Katowicach, a w roku 2000 w Warszawie.

Naszym klientom świadczymy transgraniczne doradztwo prawne na wszystkich polach naszej działalności i wspieramy ich w osiąganiu zamierzonych celów gospodarczych w Niemczech i Polsce. Oczywistym jest dla nas nieprzerwana dbałość o aktualność naszej wiedzy o nowych wymogach – wynikających nie tylko ze zmian w polskim ustawodawstwie, lecz w szczególności zmian prawa towarzyszących członkostwu Polski w Unii Europejskiej – oraz doskonała znajomość systemów prawnych obydwu krajów.

Close Menu