Adwokat | Radca prawny

Podstawową dewizą naszego działania jest profesjonalizm w świadczeniu usług, niepozbawiony aspektu osobistego.

Joanna Żmuda

Joanna Żmuda

Partner, adwokat polski i niemiecki z ponad 25-letnim doświadczeniem

Kontakt

j.zmuda@rwp.pl
Tel. +48 22 692 48 00

Partner i założyciel RWP Żmuda Kancelaria Prawnicza Sp.k.  

Adwokat Joanna Żmuda od początku lat 90-tych świadczy doradztwo prawne na rzecz polskich i niemieckich podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowych korporacji. Praktykę zawodową rozpoczęła w 1990 roku, a w Niemczech w 1994 roku. 

Hospitantka Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V., Bonn.

Jako adwokat niemiecki i polski posiada szeroką wiedzę w zakresie polskiego i niemieckiego systemu prawnego, jak również prawa unijnego i międzynarodowego. Adwokat Joanna Żmuda specjalizuje się inwestycjach zagranicznych, doradztwie korporacyjnym, fuzjach i przejęciach oraz transakcjach międzynarodowych. Wielokrotnie brała udział w przeprowadzaniu transakcji share deals/asset deals, w ramach których przygotowywała Due Diligences.  Mecenas Żmuda zajmuje się również zakładaniem, przekształcaniem oraz likwidacją spółek, jak i oddziałów zagranicznych, a ponadto doradztwem wspólnikom i organom podmiotów gospodarczych. Podczas wieloletniej zawodowej praktyki w Polsce i w Niemczech zdobyła bogate doświadczenie w postępowaniu przed polskimi i niemieckimi sądami.

 • inwestycje w Polsce i w Niemczech
 • prawo handlowe i prawo spółek
 • międzynarodowe  prawo umów
 • prawo nieruchomości
 • M&A
 • sukcesja przedsiębiorstw
 • prawo bankowe
 • sądownictwo polubowne
 • niemiecki
 • angielski
 • rosyjski
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 • Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
 • Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników (Deutsch-Polnische Juristenvereinigung)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA)
 • Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / GmbH-Vertrag (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza)
 • Merger Control in Poland, IBA Newsletter 2/98
 • Bau- und Architektenrecht in Polen (MittBl. ARGE Baurecht 1/97, 11)
 • Legal and Tax Guidelines for Investing in Poland (IBA Newsletter 4/95)  
Joanna Michalek - Szczepaniak - Anwalt in Polen

Joanna Michałek-Szczepaniak

Partner, radca prawny

Kontakt

j.michalek@rwp.pl
Tel. +48 22 692 48 00

Partner w RWP Żmuda Kancelaria Prawnicza Sp.k.  

Radca prawny Joanna Michałek-Szczepaniak od ponad 10 lat doradza polskim i niemieckim przedsiębiorcom oraz korporacjom międzynarodowym. 

Studiowała na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Georg-August Universität Göttingen (niemieckie prawo cywilne i gospodarcze, prawo prywatne międzynarodowe), a następnie odbyła aplikację radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Jest radcą prawnym od 2008 r. 

Mecenas Michałek-Szczepaniak specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym prawie umów handlowych oraz prawie pracy,  w tym zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

 • prawo pracy
 • prawo umów
 • e-commerce
 • publiczne prawo gospodarcze
 • prawo własności przemysłowej i prawo autorskie
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • proces cywilny w Polsce i w Niemczech
 • niemiecki
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
Close Menu