Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza

RWP ŻMUDA KANCELARIA PRAWNICZA SP.K.

Siedziby w Niemczech

  • Hofgarten Palais Bleichstraße 8-10 40211 Düsseldorf
  • Blasewitzer Straße 41 01307 Dresden

Administratorem Państwa danych osobowych jest RWP Żmuda Kancelaria Prawnicza Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Raszyńska 3/20, 02-026 Warszawa. Możecie się z nami skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rwp.pl lub listownie na adres: ul. Raszyńska 3/20, 02-026 Warszawa.
Informujemy, że Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza

RWP ŻMUDA KANCELARIA PRAWNICZA SP.K.

TELEFON

+48 22 692 48 00

ADRES

EMAIL

Siedziby w Niemczech

Hofgarten Palais Bleichstraße 8-10 40211 Düsseldorf

Blasewitzer Straße 41 01307 Dresden

Administratorem Państwa danych osobowych jest RWP Żmuda Kancelaria Prawnicza Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Raszyńska 3/20, 02-026 Warszawa. Możecie się z nami skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rwp.pl lub listownie na adres: ul. Raszyńska 3/20, 02-026 Warszawa.
Informujemy, że Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Close Menu